Εγκρίθηκαν από το Περιφερειακό Συμβούλιο έργα 40.000.000 ευρώ για τη συντήρηση του επαρχιακού δικτύου.Δείτε για τo Δήμο Θέρμου.

You are here: