Καφενείο – ταβέρνα Καταγύγιο Δρύμωνας Τριχωνίδας

Καφενείο – ταβέρνα »Καταγύγιο» Δρύμωνας Τριχωνίδας Τηλ: 26440-41211