Τελέσθηκε 40θήμερο μνημόσυνο του πρώην εφημερίου του Δρυμώνα Ιερομονάχου π. Αποστόλου Καστανά.

You are here: